Nebezpečí požárů

Dnes vydal ČHMÚ výstrahu Nebezpečí požárů na území hl. m. Prahy na dobu neurčitou. V souvislosti s tím je nutné řídit se nařízením č. 9/2016 k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které vydala rada hlavního města Prahy.
Proto si Vás dovolujeme upozornit především na tyto skutečnosti – v lesních porostech a 50 m od jejich okrajů, lesoparcích, parcích, zahradách a dalších porostech, skladech sena, slámy a v jejich okolí a zemědělských plochách je zakázáno především:

1) rozdělávání a udržování otevřeného ohně
2) kouření
3) používání pyrotechniky
4) používání jiných zdrojů zapálení (lampiony, pochodně)
5) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
6) spotřeba vody ze zdroje pro hašení požárů

Celé znění vyhlášky najdete na: http://www.praha.eu/file/2185637/narizeni_c._9.pdf

Děkujeme, že pomocí jednoduchých opatření snižujete riziko požárů.

Leave a Reply