Rok 2021

with Žádné komentáře

Rok se s rokem sešel a tak je na čase udělat si krátkou rekapitulaci toho co se nám v uplynulých měsících podařilo. Neúprosně a naprosto bezostyšně se naší společnosti drží COVID a tím je poznamenaná i naše činnost ať už na úrovni sboru, jednotky či kolektivu mladých hasičů. Veškeré činnosti jsou omezovány a svazovány vládními opatřeními a nařízeními ve snaze vrátit se k normálu. Věřme tedy že se nám to alespoň v roce 2022 podaří. Tímto bychom chtěli poděkovat za podporu všem od městské části přes kolegy z jiných sborů až po naše rodiny a popřát vše dobré v roce 2022.

Sbor

Činnost sboru byla v podstatě po celý rok omezena ne nezbytné minimum ale i tak jsme museli fungovat. Naše činnost na úrovni prevence ať už ve školách či jiných zařízeních byla méně výrazná, ale byla, a to je pro nás podstatné, že i v této době se najdou školy školky a další zařízení která mají zájem o naši činnost. Dále jsme jako v minulém roce spolupracovali s městskou částí a zajistili transport nespočtu AG testů pro naše školáky.

Mladí hasiči

                Opatření se dotkla i kolektivu mladých hasičů. I přes veškeré problémy se nám povedlo v září plnohodnotně obnovit pravidelné schůzky kolektivu který se každým rokem rozrůstá o nové členy i nové vedoucí. Hromadné akce a soutěže byly z velké části zrušeny, ale čeho jsme mohli toho jsme se se ctí účastnili.

Jednotka

Jednotka byla v zápřahu takřka nepřetržitě o čemž svědčí počet mimořádných událostí, se kterými se jednotka za rok 2021 vypořádala. Jednalo se v celkovém počtu o 122 mimořádných události mezi kterými nechybí například zásah v Nove Vsi na Moravě po červnovém tornádu, ale ani požár haly v pražské Uhříněvsi, nebo zásahy spojené s „COVID pohotovostmi“.

Leave a Reply