Ve 2. polovině 19. století hledali lidé v obcích možnost, jak se organizovaně chránit před požáry a dalšími živly, které ohrožovaly životy i stále rozvinutější materiální hodnoty. Logickým východiskem tak bylo zakládání sborů dobrovolných hasičů. Například v sousedních Kunraticích byl sbor založen 4. června 1893. Ani Chodov nechtěl zůstat pozadu, a tak 8. července roku 1894 svolalo obecní zastupitelstvo veřejnou schůzi, na které bylo rozhodnuto dobrovolný hasičský sbor založit. Byla zakoupena příspřežní stříkačka, která byla deponována v kůlně zemědělské usedlosti p. Hráška. Pohotovostní koňskou příspřež zajišťovaly za úplatu z obecní pokladny zemědělské usedlosti podle zpracovaných tabulek I. a II. pohotovosti. Jako spolková místnost sloužila dobrovolným hasičům restaurace hostince p. Černého v č.p. 28.

Poprvé zasahovali chodovští dobrovolní hasiči v průběhu roku 1898 a to hned u šesti požárů – na Hájích, v Michli, Hrnčířích, Hostivaři, Kunraticích a také “doma” na Chodově, kde ohnivý kohout řádil právě ve zmíněném objektu hostince č.p. 28. Místní sbor zde prokázal dobrou akceschopnost a za pomoci okolních sborů se podařilo před ohněm uchránit stodolu a chlévy.

1

Chodovský sbor byl od svého založení velice aktivní a útlum činnosti přinesla až mobilizace mužů do 1. světové války, ze které se nevrátili čtyři členové sboru. Činnost byla obnovena hned na přelomu roků 1918 a 1919, již v podmínkách mladé Československé republiky. Dobrovolní hasiči fungovali i v době protektorátu Čechy a Morava, kdy museli být připraveni na likvidaci požárů a záchranné práce po případných spojeneckých náletech.

VELITEL DRUŽSTVA A SBORU:VALTR JAROSLAV DRUŽSTVO: ZEMAN FRANT VALTRA VILEM SMOLÍK JAN VEJVARA ANT HONZ MIREK ŠÍDLO MIREK STEJSKAL JOSEF ØEHÁK KAREL

V roce 1955 byla celostátní organizace dobrovolných hasičů přejmenována na Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a o dva roky později se podle nových stanov ČSPO změnily sbory dobrovolných hasičů na jeho tzv. základní organizace. Místní sbor se tak stal Základní organizací ČSPO v Praze 4 – Chodově. Ve druhé polovině 20. století chodovští dobrovolní hasiči nejen zasahovali u požárů, ale odpracovali mnoho hodin obecně prospěšných prací.

3

Postupně se zlepšovalo technické vybavení sboru. V roce 1950 získal sbor zdravotnický automobil, v roce 1961 byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a gumové boty a v roce 1963 byl sbor vybaven požární stříkačkou Mercedes-Benz z roku 1940. Podstatná změna přišla v roce 1978, kdy sbor získal novější požární techniku od tehdejšího Požárního útvaru hl. m. Prahy – byla to cisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozku Škoda 706, přívěs s přenosným čerpadlem PPS 12 a terénní automobil ARO M-461. Tato změna byla velice potřebná, protože na území Chodova a Hájů v té době vyrůstalo sídliště Jižní Město a charakter chráněného území se měnil z příměstského na městský. V souvislosti se získáním novější techniky byly provedeny úpravy tehdejšího objektu požární zbrojnice v ulici Květnového vítězství č.p. 1076 – byla rozšířena garáž, vybudován sušák na hadice a instalována stacionární poplachová siréna.

4

V osmdesátých letech pokračovala odborná příprava hasičů a důležitou součástí činnosti sboru se stala práce s dětmi a mládeží v oddílu mladých požárníků. Byly také prováděny besedy na školách a organizovány dětské dny. Dodnes pravidelně probíhá výtvarná a literární soutěž “Požární ochrana očima dětí”.


5

Po společenských změnách na konci osmdesátých let se největší organizací dobrovolných hasičů na celostátní úrovni stalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a místní sbor se stal jeho tzv. organizační jednotkou se současným názvem Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov. V roce 1994 sbor oslavil 100. výročí založení. Při této příležitosti proběhla výstava v Chodovské tvrzi. V říjnu roku 1995 se požární jednotka zúčastnila velkého součinnostního cvičení jednotek požární ochrany v podniku Barvy a laky v Průmyslové ulici.

V roce 1998 nastoupila do sboru řada nových mladých členů a přispěla tak k oživení činnosti sboru a omlazení členské základny. V roce 1999 proběhla oslava 105. výročí založení sboru spojená s vydařeným programem ukázek techniky a činnosti složek integrovaného záchranného systému u rybníka Vrah. V závěru téhož roku zasahovala požární jednotka u rozsáhlého požáru tržnice v Libuši. Po tomto zásahu se podařilo zahájit vybavování členů požární jednotky moderní ochrannou výstrojí – přilbami a zásahovými oděvy. Na konci devadesátých let se také zintenzivnila oboustranně přínosná spolupráce mezi sborem dobrovolných hasičů a městskou částí Praha 11. Viditelným výsledkem této spolupráce je aktivní účast dobrovolných hasičů na každoroční Balonstory, Dnech Prahy 11 a dalších akcích pořádaných pro občany městské části.

6

V roce 2001, v souladu s platnou legislativou, Rada městské části Praha 11 zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) městské části Praha 11 a velitelem jednotky jmenovala ing. Michala Brunnera. Zajištění náboru a odborné přípravy členů jednotky a péče o svěřené prostory a prostředky požární ochrany je nadále úkolem Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov jako občanského sdružení na úseku požární ochrany. Tento vztah upravuje dohoda o zabezpečování úkolů požární ochrany uzavřená mezi sborem a městskou částí v roce 2001.

Na začátku nového století čekala na chodovské dobrovolné hasiče řada zásahů. V roce 2000 jednotka zasahovala například u závažného požáru budovy pivovaru na Vinohradech a byla v pohotovosti během zasedání Mezinárodního měnového fondu. V roce 2002 byla jednotka nasazena na záchranné a likvidační práce při srpnové povodni v Praze.

Narůstající zásahové činnosti a nárokům na odbornou přípravu a technické vybavení jednotky přestaly vyhovovat omezené prostory hasičské zbrojnice v ulici Květnového vítězství. Proto městská část rozhodla o využití prostoru bývalé blokové kotelny v Bohúňově ulici č.p. 1341 pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Stavební úpravy objektu začaly v průběhu roku 2002 a ve středu 21. května 2003 se konalo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice za účasti významných hostů z Magistrátu, městské části Praha 11 a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Nová hasičská zbrojnice byla v té době na dlouhý čas nejmodernější svého druhu v Praze, má dostatečný prostor pro garážování požární techniky a poskytuje dobrovolným hasičům potřebné zázemí.

V průběhu roku 2002 byl městskou částí pro požární jednotku zakoupen novější požární automobil CAS 25 Škoda 706 z roku 1983, který byl v letech 2002 a 2003 dále modernizován s využitím dotací z Magistrátu. V roce 2003 bylo z prostředků městské části zakoupeno plovoucí čerpadlo, HZS hl. m. Prahy zapůjčil kalové čerpadlo a z prostředků Magistrátu byly doplněny moderní zásahové oděvy a přilby pro hasiče.