Čarodějnice

Dne 30. 4. 2016 se v odpoledních hodinách jednotka našeho sboru sešla na hasičské zbrojnici. Stalo se tak v souvislosti se zvýšeným rizikem vzniku požáru a zároveň probíhalo školení.  Jednotka tak byla v případě potřeby schopná okamžitě vyjet. Od 14 do 17 hodiny se členové školili na téma komunikace v jednotce a na místě zásahu. Prakticky jsme si vyzkoušeli práci s našimi spojovými prostředky a na závěr potom pohyb v zakouřeném prostoru s nutností identifikace a hlášení nalezených předmětů.

Po 17 hodině jsme s naší technikou vyrazili na asistenci při pálení čarodějnic v ulici Ke sv. Izidoru. Na místě panovala výborná atmosféra a opečené špekáčky byly výtečné, za což organizátorům děkujeme.

Po návratu na hasičskou zbrojnici kolem 22 hodiny jsme na žádost KOPIS HZS hl. m. Prahy drželi pohotovost do půl jedné ranní následujcího dne. Náš výjezd naštěstí nebyl potřeba.

Leave a Reply