Odborná příprava

V neděli 7. srpna se členové jednotky sešli na pravidelné odborné přípravě. Dopoledne jsem začali teoretickým školením řidičů požárních vozidel. Na programu bylo seznámení s pravidly defenzivní jízdy, řízení vozidel s vystažným zařízením a řízením za stížených meteorologických podmínek. Následovalo seznámení s novým zdravotnickým vybavením jednotky. Naučili jsme se používat oxymetr, glukometr a tonometr. Prakticky jsme si také zkoušeli resuscitaci pomocí křísícího přístroje nebo ambuvaku a vázání tlakového obvazu.

Po obědě následoval výcvik v dýchací technice zaměřený na praktické zopakování znalostí získaných při předešlých cvičeních a odborných přípravách. Družstvo bylo vysláno k fiktivnímu požáru nízké budovy. Do budovy muselo provést násilný vstup oknem. Následoval průzkum a lokalizace požáru. Po vynešení zraněné osoby na páteřní desce provedli hasiči odvětrání zakouřených prostor pomocí přetlakové ventilace. Příjemným zjištěním bylo, že jsme vše vcelku dobře zvládli a získané dovednosti nezapomněli a v praxi použili.

Leave a Reply