Školení na úpravu vody

V úterý 13.9.2016 se čtyři členové naší jednotky zúčastnili školení na mobilní úpravnu vody, které pořádal Magistrát hl. m. Prahy. Po prvotním seznámení se situacemi, kde mohou být úpravny využity, jsme se dostali k praktickému seznámení s provozem úpravny. Všichni členové na konci obdrželi certifikát, který je opravňuje zařízení v případě potřeby obsluhovat.

Leave a Reply