Pravidelná odborná příprava

V neděli 4. prosince se jednotka sešla v rámci pravidelné odborné přípravy. Začali jsme školením na práci s nebezpečnými látkami a na využití prostředků k zachycená těchto látek ve výbavě jednotky. Následně jsme vyrazili na kondiční jízdy strojníků, v rámci kterých jsme vyzkoušeli průjezdnost některých ulic na Praze 11. Poté jsme si prakticky vyzkoušeli připravit jednoduchou dekontaminaci.

Odpoledne jsme prošli přezkoušením z celoroční pravidelné odborné přípravy. Zkoušení začalo testem a ústní zkouškou z dvou vylosovaných otázek. Následovala praktická zkouška, při které družstvo provedlo zásah na hořící střechu s použitím nastavovacích žebříků. Všichni zúčastnění zkouškou prošli, a tak se pomalu můžeme začít připravovat na příští rok.

Leave a Reply