Odborná a fyzická příprava

V několika posledních týdnech podstoupili členové jednotky různá školení, cvičení a fyzickou přípravu. V rámci těchto cvičení jsme také zkoušeli novou přilbu od firmy Dräger, které (jak všichni po zkoušce doufáme) budeme mít ve výbavě jednotky.

Největším cvičením byl fiktivní požár ve výškové budově hotelu Opatov, které pořádal HZS hl. m. Prahy. Členové jednotky se podíleli na vyvádění osob z 18. až 20. podlaží této budovy. Po ukončení zásahu jsme si také mohli vyzkoušet evakuaci pomocí speciálního rukávu. Více informací na www.pozary.cz.

Na naší pravidelné schůzi podstoupili členové fyzickou přípravu a periodický výcvik s IDP. S aktivním dýchacím přístrojem musel každý z nás absolvovat fyzicky náročnou trať, která simulovala soutěž TFA. Všichni bez větších problémů uspěli.

Na další pravidelné schůzi jsme se opět vrátili do hotelu Opatov. Cvičili jsme útočná vedení do poschodí a do sklepa. Dále jsme trénovali hledání osob v rozsáhlém sklepním prostoru s následným vyváděním s pomocí vyváděcí masky.

Leave a Reply