Pravidelná odborná příprava

V neděli 2. dubna probíhala odborná příprava členů JSDH. V dopolední části jsme se věnovali údržbě a kontrole techniky. V této části si taktéž strojníci zopakovali základy bezpečné jízdy s VRZ.

Odpoledne jsme vyrazili k vodě. Cvičili jsme čerpání vody s pomocí CAS a dále zopakovali útočná a dopravní vedení společně s prací s proudnicí.

Leave a Reply