Ukázka v mateřské škole

V pondělí 5. června jsme vyrazili do mateřské školy v Šeberově. Dětem jsme ukázali naší techniku a zároveň jsme jim pověděli něco málo o hasičích a prevenci.

Leave a Reply