Požární asistence

Ve dnech 10. a 11. října provedla naše jednotka požární asistenci při slavnostním otevření nové části Obchodního centra Chodov. V rámci dohledu jsme byli také seznámeni s technickým zázemím centra, evakuačními cestami a protipožárními zařízeními. Tyto znalosti nám velmi pomohou v případě mimořádné události v tomto rozsáhlém a technicky složitém objektu.

Leave a Reply