Výcviky členů jednotky

Ve čtvrtek 19. října vyrazila jednotka v rámci pravidelné schůze ke košíkovským nádržím. Hasiči trénovali hadicová vedení, strojníci se věnovali obsluze nové CAS 20. Věnovali jsme se také různým komplikacím při hašení. Hasiči i strojníci se museli vypořádat s nedostatkem vody, praskajícími hadicemi a dalšími nesnázemi, které pro ně velitelé připravili.

V sobotu 21. října se konala cyklická odborná příprava našich velitelů. V sobotu 12. listopadu se pak konala pravidelná odborná příprava členů jednotky. V první části byli členové teoreticky proškoleni a pravidlech radioprovozu na místě události a dále o komunikaci s KOPIS. Dále jsme probírali možnosti dodávky vody na požářiště, což patří mezi naše primární úkoly při mimořádných událostech. Praktický výcvik probíhal na Milíčovských kopcích. Členové si vyzkoušeli dopravu vody z CAS do CAS členitým terénem, přívodní vedení od hydrantu, dopravní vedení a útočné proudy na fiktivní požár porostu. Během výcviku bohužel začalo pršet, a tak jsme museli zarovnat terénní nerovnosti po průjezdu našich vozidel. V sobotu 25.11. naopak probíhala cyklická odborná příprava strojníků a školení preventistů, kde dvě naše členky úspěšně složili zkoušku z odbornosti preventista.

 

Leave a Reply