Školení stavby protipovodňových opatření

O víkendu 24.3.-25.3.2018 proběhl výcvik členů jednotek SDH hl. m. Prahy v areálu Správy služeb hl. m. Prahy. V tomto skladu jsou uloženy mobilní protipovodňové zábrany a je zde také cvičný polygon. Na něm členové jednotek nacvičovali stavbu hrází a byli seznámeni se správným způsobem stavby. Z naší jednotky se zúčastnili členové, kteří se stavbou neměli ještě žádné zkušenosti.

 

Leave a Reply