Dětský den IKEM

Ve čtvrtek 28. června se naše jednotka účastnila dětského sportovního dne v IKEM. Náš sbor připravil statickou ukázku techniky, která byla doplněna výkladem o práci dobrovolných hasičů. Ve spolupráci s SDH Praha – Újezd jsme také připravili sportovní dráhu, kde si děti i rodiče mohli vyzkoušet požární útok s džberovou stříkačkou.

Leave a Reply