Slavnostní otevření Hasičské zbrojnice

V sobotu 19.10.2019 jsme u příležitosti 125. výročí založení sboru připravili pro naše spoluobčany “Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice”, s tím byl spojený doprovodný program.
Návštěvníci si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory Hasičské zbrojnice, mobilní požární techniku, dozvědět se jak fungují dobrovolní hasiči. V koutku preventivně – výchovné činnosti si malí návštěvníci mohli složit figurku hasiče, zjistit jak se chovat v případě vzniku požáru a vyzkoušet si hasičskou výstroj. V rámci praktické ukázky byla připravena demonstrace hašení oleje.
Celým odpolednem nás provázel moderátor a náš kamarád Radek Myslík a o ohňové večerní překvapení se postarala skupina Blackout Paradox a tímto jim patří velké díky za jejich představení a myslím že každého překvapilo a potěšilo. Děti si také mohly vyrobit připínací placku, podle svého návrhu od Klubu kapitána Korkorána.
Sucho v hrdle zahnala točená malinovka a žaludek naplnily opečené špekáčky.

Během odpoledne naší zbrojnicí prošlo na 350 lidí všech věkových kategorií.
Věříme, že se Vám odpoledne líbilo a děkujeme, že jste s námi přišli oslavit 125. let dobrovolných hasičů v Chodově.

.

Leave a Reply