Dnes slavíme Den české státnosti

Při příležitosti letošního 100. jubilea od svého vzniku, které oslavila 30. března 2020, česká státní vlajka, jsme se rozhodli i my navrátit tuto symboliku našeho národa, společně s vlajkou naší domovské městské části, zpět na fasádu naší zbrojnice. Vzhledem k nepříznivé situaci, kterou procházíme poslední půlrok, se nám náš úmysl nepodařil zrealizovat již v březnu. Proto jsme vybrali náhradní termín, který připadl na dnešní den. Shodli jsme se, že Den české státnosti jde s tímto výročím ruku v ruce.

VĚDĚLI JSTE ŽE…?

První vlajka Českého království, používaná do roku 1918, byla pouze dvoubarevná (bíločervená bikolóra) stejně tak, jako u sousedního Polska. V dobách národního obrození začala tato bikolóra ustupovat a začala se více a více prosazovat slovanská trikolóra, která obsahuje také modrou barvu a vychází původně z nizozemské vlajky. Standardně se modrá barva přidávala v podobě pruhu (Rusko, Slovinsko, Chorvatsko), v případě české vlajky (tehdy ještě československé) tomu však bylo jinak. Roku 1920 bylo rozhodnuto, že modrá barva, přidaná do tehdejší bikolóry, bude mít tvar klínu. Původní návrh vlajky obsahoval modrý klín, který zasahoval do 1/3 jeho délky. Tento návrh byl však následně upraven a nahrazen za modrý klín sahající do 1/2 vlajky. Tento klín byl přiřazen symbolice Slovenska. Také jedna z českých popových skupin zpívá ve své písni: ,, … každá česká vlajka, má slovenský klín“.

Jako organizace, která nejen spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry, ale také vede své členy k mravní a společenské odpovědnosti či úctě ke své vlasti, považujeme za důležité připomínat si takto významné historické milníky.

Dovolte nám tedy popřát vám klidný, sváteční den, bez jakýchkoliv nesnází.

Leave a Reply